ძველი ზოოპარკი:
საქართველო, თბილისი 0171          
მ. კოსტავას ქ. N 64


ზოოპარკის რუკა:
(განახლებული რუკა მალე აიტვირთება)


ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლისთვის ჯერ არ გახსნილა.