ფასკუნჯი

(Neophron percnopterus)


მიმდინარეობს გვერდის განახლება,ინფორმაცია უახლოეს მომავალში აიტვირთება.