ქოჩორა ვარხვი

(Pelecanus crispus)


მიმდინარეობს გვერდის განახლება,ინფორმაცია უახლოეს მომავალში აიტვირთება.