3 წლამდე – უფასო.
3-დან 12 წლამდე – 1 ლარი.
12 წლიდან ზემოთ – 2 ლარი.

ტარიფები იგივეა ეგზოტარიუმისთვისაც.

სოციალურად დაუცველებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ზოოპარკში შემოსვლა უფასოა (აუცილებელია შესაბამისი ბარათის წარმოდგენა).